PROGRAMA D’ACTIVITATS PARAL•LELES A L’EXPOSICIÓ CLAUDE CAHUN

El programa d’activitats paral·leles a l’exposició Claude Cahun es proposa actualitzar la figura de l’artista, recalcant la seva vigència en relació a pràctiques i discursos contemporanis. Aquesta actualització no consisteix únicament en assenyalar obres, artistes o discursos contemporanis que conviden a pensar en Cahun com a precedent; sinó també en explorar les successives actualitzacions a les quals s’han hagut de sotmetre els marcs crítics a través dels quals s’ha estudiat la “seva” obra. Les diferents recuperacions i aproximacions a Cahun des de diferents contextos, han anat traient a la llum, i complementant, les múltiples facetes de la seva pràctica creativa.

 

PROGRAMA

SESSIÓ 1 :  INTERSTICIS QUEER: PAULINE BOUDRY I RENATE LORENZ

Presentació a càrrec de Juan Vicente Aliaga

Projeccions: Pauline Boudry y Renate Lorenz, Normal Work (2007, 13 min. V.O.S); Salomania (2009,17min., V.O.S.) i N.O.Body (2008, 15 min., V.O.S.)

Dimecres 23 de novembre 2011 a les 19h

A la dècada dels noranta, té lloc el redescobriment de la figura de Claude Cahun vinculada sobre tot al seu treball visual, fotogràfic, en relació a la emergència de les teories queer, sense deixar de costat les seves valuoses aportacions literàries. A través del treball de Pauline Boudry i de Renate Lorenz, la pràctica de les quals es centra en la revisió de materials del passat per reprendre i excavar moment poc representats o il·legibles d’allò queer a la història, aquesta sessió es proposa oferir una ampliació dels límits o recursos canònics d’aproximació al queer des de les arts visuals.

SESSIÓ 2 :  AUTORETRAT A QUATRE MANS: PERFORMATIVITAT AFECTIVA

Barbara Hammer en conversa amb Virginia Villaplana

Projeccions: Barbara Hammer, Lover Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore (2006, 55 min, V.O.S.) i Tender Fictions (1995, 50min, V.O.S.)

Dijous 15 de desembre 2011 a les 18h projecció Tender Fictions; 19h conversa i Lover Other

La relació entre Claude Cahun i Marcel Moore posa en dubte el “jo” unívoc d’un autoretrat que es construeix en col·laboració a quatre mans. La singularitat del treball de la parella resideix en una creativitat performativa inserida en la vida quotidiana que, fins a cert punt pot interpretar-se com un joc íntim. Aquesta sessió aborda les formes d’entendre l’art com a “política afectiva” en relació a la intimitat i els espais d’acció quotidians. La sessió amb Barbara Hammer es presenta en un format de diàleg amb Virginia Villaplana sobre les derives de les narratives de la intimitat, la política afectiva i la autorepresentació de les identitats lesbianes al cinema experimental.

SESSIÓ 3 :  PARÍS ERA UNA DONA

François Leperlier en conversa amb Greta Schiller i Andrea Weiss

Projecció: Greta Schiller, Paris was a Woman (1996,75 min, V.O.S)

Dimarts 10 de gener 2012 a les 19h

Són relativament tardans l’esment explícit i la presa en consideració del lesbianisme de Cahun en exposicions i textos crítics. Amb això, també va trigar a tenir-se en compte la seva relació afectiva, però sobretot creativa, amb Suzanne Malherbe / Marcel Moore. L’aproximació al treball de Cahun i Moore ha de prendre en consideració la vinculació de la parella a una comunitat de dones, moltes d’elles lesbianes, que coincideixen en el temps (entreguerres) i l’espai (París): Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Sylvia Beach, Adrienne Monnier, Janet Flanes, Marie Laurencin, Tamara de Lempicka, Colette, Romaine Brooks, Djuna Barnes o Natalie Barney, entre d’altres.

SESSIÓ 4 :  SURREALISME (I) QUEER

Presentació a càrrec de James Boaden

Projeccions: Steven Arnold, The Liberation of Mannique Mecanique, (1967,15 min., muda) + Luminous Procuress (1971,74 min., V.O.S.)

Dijous 19 de gener 2012 a les 19h

Prenent com a punt de partida la vinculació de Cahun al surrealisme, aquesta sessió explora el que podria denominar-se “Surrealisme queer”, a partir de les pel·lícules de Steven Arnold. Fotògraf i cineasta, Arnold va crear, en les seves pel·lícules de principis dels anys 70, mons salvatges, extravagants i psicodèlics, en els quals els actors desdibuixaven les fronteres del gènere. Artista protegit i influenciat per Salvador Dalí (que va convidar als actors de la pel·lícula a la inauguració del seu museu a Figueres), les seves obres comparteixen amb Cahun l’ús de la mascarada i la subversió d’identitats de gènere emprant recursos marcadament surrealistes. Alhora, la figura d’Arnold enllaça el surrealisme amb el treball de reconeguts artistes contemporanis com Mike Kelley i Ryan Trecartin. Proposta i conduïda per James Boaden, aquesta sessió embasta meticulosament múltiples referències, materials i marcs temporals.

Un projecte per La Virreina Centre de la Imatge.